Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Uwagi można zgłaszać do końca bieżącego tygodnia, tj. do 6 sierpnia br.

Lepszy transport publiczny, nowe placówki ochrony zdrowia, inwestycje wpływające na poprawę klimatu, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz imigrantów czy rozwój nowych miejsc pracy to zadania zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Zabierz głos i weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii. 

Szczegółowe informacje, projekt diagnozy oraz strategii, a także formularz konsultacyjny dostępne są na stronie OMGGS pod linkiem:

https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/przyszlosc-metropolii-twoj-glos-jest-wazny/ 

Uprzejmie informujemy, że na potrzeby konsultacji zostało przygotowane dodatkowe narzędzie - geoankieta, którą znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://voxly.pl/consultation-72a462c2-c055-4a98-976f-9027a54032c1