ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

System Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI) https://eboi.skarszewy.pl/eboi/ umożliwia interesantom urzędu dokonywanie płatności w związku z opłatami i podatkami. Zamieszczamy tu przewodnik dla interesantów chcących skorzystać z EBOI.